Vai ai contenuti

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Leerverfshop.nl, Noorderhaven 40, 8861AN Harlingen - Nederland, info@leerverfshop.nl, Telefoon: + 31 517 781 001) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per posta, fax di e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Non puoi fare a meno di creare modelli di modelli bijgevoegde per l'heroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Con la terminologia dell'herroeping a un certo livello, il suo mediocre vantaggio sulla difesa dell'herroepingsrecht è molto importante.

Gevolgen van de herroeping

Oltre all'overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat heeft gedaan, includeef leveringskosten (incontrato l'eventuale cambio di costi extra dieci gevolge van uw keuze voor un altro modo di levare e porta su una leva standard goedkoopste goed) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terug betaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip prima valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan on terug te zenden of te overhandigen. U bent optijd aus de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening..
Quando si è disposti a rispondere alle preoccupazioni del denaro, il governo è il proprietario del denaro, il verde e il bisogno è sul denaro, la conoscenza e il lavoro del denaro è vasto.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke person bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften di riviste, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);

Chiudi (esc)

Apparire

Usa questo popup per incorporare un modulo di iscrizione alla mailing list. In alternativa utilizzalo come semplice invito all'azione con un link ad un prodotto o ad una pagina.

Verifica dell'età

Facendo clic su Invio, confermi di avere l'età per consumare alcolici.

Cerca

Aggiunto al carrello